Bắt đầu trò chơi

20-10-2010
Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, bạn có thể bắt đầu trò chơi bằng cách nhấn đúp chuột trái vào biểu tượng của trò chơi trên màn hình destop:

Sau đó, một cửa sổ mới hiện lên và tiến hành update phiên bản mới nhất của trò chơi, nếu không có update thì bạn có thể bấm nút “Bắt đầu” để bắt đầu quá trình đăng nhập trò chơi.

 

Một cửa sổ danh sách các server sẽ hiện lên sau khi bạn bấm nút “Bắt đầu”. Ở cửa sổ này bạn có thể chọn một trong các server có sẵn để chơi. Sau khi chọn server bạn bấm “Chọn”

 

Tiếp đó bạn điền thông tin tài khoản mà bạn đã đăng ký trên website vào cửa sổ mới và bấm “Kết nối” để kết nối với máy chủ

 

Bạn sẽ nhìn thấy một cửa sổ mới sau khi kết nối thành công với máy chủ. Ở cửa sổ này bạn bấm nút “Tạo mới” để tạo nhân vật.

 

Sau khi lựa chọn các thông tin về nhân vật ( Tên nhân vật, giới tính, khuôn mặt, chiều cao, trang phục và vũ khí ) bạn bấm “Kiểm tra” ở phía dưới phần điền tên nhân vật. Nếu tên không hợp lệ bạn viết lại tên, nếu tên hợp lệ bạn bấm “Xác nhận”.

 

Khi bấm “Xác nhận” sẽ hiện lên cửa sổ này, bạn bấm “Tạo mới” để kết thúc quá trình tạo nhân vật.

 

Sau khi to nhân vt xong s xut hin mt ca s mi như hình dưới đây:

 

Và bn có th bt đu chơi ngay vi nhân vt bn va to bng cách chn nhân vt sau đó bm nút “Bt đu”.

 

Quá trình kết nối với trò chơi đã kết thúc, bạn có thể bắt đầu khám phá trò chơi ngay từ lúc này.