Các địa danh nổi tiếng

20-10-2010

Thế giới của Con Đường Tơ Lụa được chia làm 2 khu vực chính. Đầu tiên là khu vực được dựng nên từ lịch sử trong quá khứ: Trường An, Đôn Hoàng, Hòa Điền, Teheran, Bát Đa (Baghdad) và Constantinople – đây là các điểm giao nhau của những tuyến đường thương mại từ Đông sang Tây. Phần còn lại là thế giới tưởng tượng từ Taklamakan tới Hòa Điền, vùng núi Gollyun, dãy Himalayas và Thiên Trúc (Ấn Độ) Thế giới của trò chơi Con Đường Tơ Lụa được đan xen giữa hiện thực và tưởng tượng.