(3JOB) Quy Định Xử lý Bug Out 1s - Bug Ghost - Kẹp Bò

Trước tình trạng nhiều người chơi lợi dụng lỗi out 1s - Ghost giao dịch - Kẹp Bò gây nên sự bất bình trong cộng đồng Ingame. Nay...

(2JOB & 3JOB) Thông báo Offline CLB SRO Hồ Chí Minh

CLB SRO Hồ Chí Minh trân trọng Thông báo tổ chức OFFLINE vào thứ 7 ngày 7/10/2017 mang tên Nụ cười SRO. Chủ nhiệm CLB HCM xin gửi...